Vitajte na stránke Emmi ultrasonic Slovensko

Staňte sa aj Vy členom Emmi-club Team Slovakia

 

       registrujte sa ZDARMA TU

Hľadáme nových predajcov, Managerov a obchodných partnerov. Celé Slovensko a EU 

Teraz sa môžete stať prémiovým partnerom

Emmi Club má nielen „ Unique selling products"(unikátne produkty na predaj) ale aj jednoduchý a geniálny plán odmeňovania. Pre tých, ktorí chcú skvelé výrobky nielen využívať ale aj ďalej odporúčať, vytvoril Emmi-Club veľmi jednoduchý vstup do tejto oblasti marketingu.

Každý úspešne registrovaný Premium klient môže vo svojom účte uskutočniť postup na úroveň Prémiového partnera.

Po úspešnom postupe na úroveň Prémiového partnera stačí vygenerovať úhrnný obrat vo výške 250 KB (kvalifikačných bodov), aby ste potom mohli participovať na geniálnom pláne odmeňovania Emmi-Club.

Ľahký - pochopiteľný - spravodlivý. Nakoniec chceme, aby ste Vy boli spokojní a aby ste rýchlo mohli zarábať peniaze, ktoré Vám prípadne ešte chýbajú.

Ďalšie informácie k plánu odmeňovania Vám rád poskytne partner, ktorý Vás odporučil-sponzor.

 

Bližšie informácie Vám poskytnem osobne, mailom alebo telefonicky. 

Ponúkame seriózny prístup a konw hou. 

tel.č. 0911 351 012

mail: emmiclubslovensko@gmail.com

 

 

O priamom odbyte

Pôvodná myšlienka tejto formy odbytu sa zakladá na dôvere, ktorú ľudia preukazujú svojim známym. Zakladá sa aj na predpoklade, že zákazníci, ktorí sú s ponukou neobvykle spokojní, takéto výrobky odporúčajú ďalej. Práve v marketingu investičných hodnôt majú výrobky s potrebou vysvetlenia najlepšie predajné šance, pretože môžu byť postavené na referenciách. 

Cieľom príslušných opatrení v marketingu je, prostredníctvom  nadpriemerne vysokej  spokojnosti zákazníkov vybudovať pozitívny imidž a tak získať nových zákazníkov , čím sa  zaistí a zvýši ekonomický úspech podniku. Neočakávané a užitočné pozornosti hrajú v marketingu odporúčania  centrálnu úlohu, pretože  klientske kontakty sa generujú na základe osobných odporúčaní,  namiesto klasickej reklamy. 

Priamy odbyt je vo svojej súčasnej forme inovačnejší, inteligentnejší, tvorivejší a dynamickejšie       sa vyvíjajúci spôsob odbytu. 

S tým spojené výhody sú zreteľné
 
 
pre podnik…
 
 • mobilita v porovnaní k stacionárnemu obchodu
 • lepšia výnosnosť
 • väčšie rozptýlenie rizika
 • „ucho priamo na trhu“/konečný spotrebiteľ
 • zákazníci sa stanú stálymi klientmi
 • decentralizácia obchodu = žiadne straty obratu - v centrách miest bez automobilovej premávky
pre poradcu…
 
 • rovnosť šancí - bez výnimky pre každého!
 • činnosť na hlavný alebo vedľajší úväzok
 • finančné ohodnotenie podľa výkonu
 • voľné zadelenie času (2. zdroj príjmu!)
 • malé finančné náklady = možná cesta k osamostatneniu sa
 • spoločenské kontakty!
pre zákazníka…
 
 • fundované, rozsiahle poradenstvo k produktom/službám
 • kvalitné produkty
 • 7 dňový- týždeň bez zatváracích hodín obchodu
 • decentralizácia obchodu – výrobok príde priamo k zákazníkovi
 • nakupovanie bez stresu /dlhých ciest za nákupom
 • spoločenské kontakty!
Budúcnosť
 
Perspektívy do budúcnosti priameho odbytu sú enormné, keďže nielen v USA, ale aj v európskom priestore je stále viac ľudí nútených vykonávať druhú činnosť popri zamestnaní „aby lepšie prežili". V tejto situácii sa doslova ponúka priamy odbyt , lebo
 
 • môže byť vykonávaný ako činnosť na hlavný alebo vedľajší úväzok
 • nevyžaduje veľké investície
 • umožňuje krok k samostatnému podnikaniu 
Dnes už nenájdeme skoro žiadny výrobok, ktorý sa nenachádza aj v priamom odbyte. Ponuke produktov nie sú takto nastavené žiadne hranice, pretože pribúda stále viac podnikov, ktoré svoje odbytové kanály mali doteraz obmedzené na stacionárny obchod a tlačia sa teraz na trh priameho odbytu. Tu nájdu atraktívne marže, pretože je tu nielen niekoľko málo na trhu dominujúcich veľkých zákazníkov (obchodných reťazcov!), ale aj stovky alebo tisícky odbytových partnerov, ktorí ponúkajú svoje výrobky na trhu. Samozrejme, že priamy odbyt využíva tiež stále viac moderné médiá ako administratívnu podporu z dôvodu
 
 • rýchlejšieho a účinnejšieho spracovávania objednávacích postupov
 • ponúkania možnosti priamej objednávky zákazníkovi s priradením provízie/odbytový partner!